Export

Naše firma obchoduje zejména s českými agro-komoditami. Můžeme nabídnout jak potravinářskou kvalitu, tak kvalitu vhodnou pro krmivářské účely.

Komodity vhodné pro potravinářský průmysl: Komodity vhodné pro krmivářské účely:
mák modrý rýžové zlomky
kmín celý rýžové otruby
hořčice - žlutá, černá, orientální neloupaná pohanka
hrách - žlutý, zelený, celý, půlený atd. hrách - zelený, žlutý
len hnědý, zlatý proso - žluté, červené
slunečnice - loupaná, neloupaná proužkovaná len
jáhly slunečnice
pohanka - mechanická, termická oves
soja
cizrna
čočka zelená
fazole - různé druhy
rýže - dlouhozrnná, parboiled, basmati, jasmínová, divoká
koriandr

Balení: 25 kg papírové pytle, 50 kg PP pytle, 50 lb a 100 lb pytle, popř. volně ložené zboží v silokamionech.

Kvalita

 • jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a IFS.
 • dodržujeme standardy HACCP
 • garantujeme kvalitu podle zákona č. 110/1997Sb.
 • na vyžádání Vám poskytneme specifikace komodit nebo certifikát kvality

Servis

Naše společnost Vám nabízí kompletní servis spojený s dodávkou zboží. Jsme schopni Vám zajistit:

 • dopravu - plachtové kamiony, silo-kamiony, sklopné kamiony, železniční vagony, chladicí kamiony, kontejnery pro námořní dopravu
 • vystavení všech potřebných dokumentů pro vývoz (PHYTO certifikát, potvrzení země původu, certifikát kvality)
 • celní odbavení zásilky
 • kontrolu při nakládkách zajišťovanou naším pracovníkem
 • pravidelné tržní informace

Více informací na info@podravka.cz, tel.: +420 577 658 220.

Summary of traded commodities

Our company trades especially with Czech agro-commodities. We can offer the food quality as well as the quality for the feeding stuff industry.

Commodities suitable for food industry: Commodities suitable for feeding stuff industry:
blue poppy seeds rice fragments
caraway seeds rice shorts
mustard - yellow, black, oriental non-peeled buckwheat
peas - yellow, green, whole, halved peas - green, yellow
flax seeds – brown, yellow millet - yellow, red
sunflowers - peeled, non-peeled, striped flax seeds
millet sunflowers seeds
buckwheat - mechanical, thermical oats
soya beans
chickpeas
green lentils
beans - different kinds
rice - long-grain, parboiled, basmati, jasmine, wild, rice mixtures
coriander seeds

Packing: 25 kg paper bag, 50 kg PP bags, big bags (sacks) 1 000 - 1 200 kg, in bulk, bags of  50 lb and 100 lb.

Quality

 • we possess ISO 9001 and IFS certificates
 • we follow HACCP standards
 • we guarantee the quality as per the Law No. 110/1997 Coll.
 • upon request, we provide the specification or the quality certificate of specified commodity

Service

Our company offers you the whole service related to the delivery of goods. We can provide:

 • transport by: usual trucks, silo and tipper trucks, railway wagons, cooling trucks, maritime containers
 • issuing of all necessary documents (PHYTO certificate, country of origin certificate, quality certificate)
 • custom clearance procedure
 • control of loading provided by our employee
 • regular market informations

For more information contact us at info@podravka.cz, phone: 00420 577 658 220.